Lite opublicerad text och texturval från boken Kvinnliga grafiker i Östergötland.

Norrköping. Linoleum, träsnitt och digitala tryck.
Bygger bilder baserade på det vardagliga med ett personligt och annorlunda
formspråk.

En världskarta över ett rutnät, lågmälda
färger, sammanhängande linjer och konturer av strukturer i växlande färger
tillsammans siffror och bokstäver, utmärker Anneli Lindbergs senaste digitala
tryck.

Flera stora fönster utmärker hennes ateljé som vetter mot en innergård. Det är ljust och högt i tak. På väggarna hänger textila arbeten eller grafiska tryck på papper. Arbetsytorna är lätt åtskilda för de olika arbetena: tryckpress, symaskin och dator.

Anneli tycker om att ta in det hushållsnära
och vardagliga i sina arbeten. Rutnätet kommer ursprungligen från en
kökshandduk som hon byggt upp världsbilden på, och konturerna är från hennes
figurer, blobbar.

Dessa skulpturer utgör stommen till hennes
digitala tryck. Istället för att skära ut former blir figurerna modellerade med
virknål och garn i olika färger och strukturer. Formerna byggs upp alltefter och
med olika täthet och struktur.

Blobbarna placeras i
varierande sammanhang. De kan blobba ut från stuprör, befinna sig i en skog, på
fönsterbrädan eller i en trädgård. Ensamma eller i en grupp betraktar de
omgivningen. Därefter fotograferar hon. Lägger till, drar ifrån och lägger
ihop. För att slutligen trycka i en liten och exklusiv upplaga.

“Jag har en yta som jag befolkar”