En annan verkstad som vi besökte ett antal gånger var Krogen Amerika Grafikcentrum i Linköping. Ganska högt upp på Storgatan, mittemot Hemslöjden, ligger det faluröda huset som inrymmer den konstgrafiska verkstaden samt ett litet galleri. Verkstaden har ett tjugotal aktiva medlemmar och en stödförening.

Rummen är ämnade för olika aktiviteter. Längst in i huset finns till exempel plats för syrabad och fotopolymer. I det största av rummen står koppartryckspressen.

Ett annat rum – en respektingivande litopress. En litosten ligger på tryckbädden och i dess närhet flertalet litografiska stenar står på rad. Nästan som bokryggar.

Kalkstenen som används till litografin skärs till 5 – 10 cm tjocka skivor och har egenskaper ifråga om täthet och finkornighet. De finns bara på vissa platser i världen.

Det är knappast någon som använder litopressen eller tekniken idag. Åtminstone för närvarande. Det händer ganska ofta att gamla tekniker kommer upp igen.

Återstår att se alltså.