Allting började lite
lätt med en grafikverkstad, en lunch, och en gemensam dröm om att skriva en
bok. Sen var det igång – med vårt projekt Kvinnliga
grafiker i Östergötland
!

En bok med intervjuer och bilder av aktuella östgötska
konstnärer som arbetar med grafik. Det är vad Susanne och jag har påbörjat.

Förutom intervjuer och bilder tänker vi oss en fristående
del i boken där vi förklarar olika grafiska tekniker med mycket bilder. Vi har
försökt att få med så många olika tekniker som möjligt likväl som en geografisk
spridning i länet. Många möten med intressanta kreativa kvinnor med varierande
livserfarenheter. Och platser.

Det har som Susanne skrev, blivit ett antal resor till många
av de medverkande konstnärerna, men även besök till flera grafiska
kollektivverkstäder och tryckerier. Några av dessa har inte befunnit sig i
Östergötland utan flertalet mil utanför länet, så många mil kors och tvärs har
avverkats.

Bokens innehåll har utvecklats under tiden och olika beslut
har fattats med att lägga till eller ta bort. Och vi lär väl säkert fortsätta
in i det sista med funderingar kring text och bild.

Det har
resonerats omkring omslag, design, layout, vilket papper vi ska trycka på –
matt eller blankt, eller hur stor upplaga som ska tryckas. Vilka mått ska boken
ha? Hur långt ut på papperet/sidan ska texten gå? Var ska vi lägga fotona
tillhörande texten osv? Allt detta har varit ett helt nytt kapitel för mig. Märkligt nog har vi varit rörande överens och tyckt lika om
det mesta angående typsnitt, format, papper och utseende av boken. Märkligt nog
säger jag, med tanke på att vi inte känt varandra så länge, och jag inte har haft
en susning om detta praktiska i att göra en bok. Detaljer som jag tagit för givna
eller kanske inte ens reflekterat över. Varenda bok som jag läser eller
betraktar idag, ser jag på med nya ögon.

Vår förhoppning med detta bokprojekt är att kunna öka intresset
och förståelsen för grafik, en konstnärlig tryckteknik som tyvärr varit lite i
nedåtgående de senaste åren. Men som en av våra intervjuade konstnärer
påpekade: ”Grafiken kommer tillbaka – allt går i cykler”!

Agneta Östlund